Πράσινες βενταλιες

12,00

Βενταλιες πολύ ελαφριές μήκος περίπου 5.5 εκ